Soutěž elegance 2023

Vážení přátelé motorismu a historických vozidel,

Liebe Freunde des Automobils und historischer Fahrzeuge

Srdečně Vás zveme na 5. ročník Sokolovské soutěže ElegancRallye historických vozidel spojené s výlety po Karlovarském Kraji. Soutěž pořádá Klub Muzeum Techniky Sokolov v AČR za podpory Veteran Car Clubu Karlovy Vary v AČR ve dnech 28.7. – 30.7.2023 . Soutěž je určená pro vozidla auto – moto vyrobená do roku 1989. Max.počet přihlášených vozidel 90 celkem.

Přijeďte se pochlubit svým železným miláčkem, trochu ho provětrat a třeba vyhrát soutěž elegance a rallye. Soutěžíme v šesti kategoriích o 30 pohárů a hodnotných cen.

Letošní soutěž má název – VETERÁNEM DO KLÁŠTERA

Ano, letos máme připravenou trasu a soutěže směrem na Klášter Teplá přímo do kláštera Premonstrátů. V areálu si uděláme krásnou fotku s veteránem, zajdeme na prohlídku kláštera a chutně poobědváme v klášterské restauraci. V sobotu na náměstí v Sokolově vyhlásíme vítěze soutěže a předáme prvních 20 pohárů. V Parkhotelu v Sokolově si dáme 2 večeře a pivo zdarma ( 21:30 – 00:00 hod ). V neděli si zajedeme na hrad Vildštejn a po poutavé prohlídce hradu si dáme v místě oběd formou rytířských hodů. Při jídle nám ukáží svůj boj rytířská skupina historického šermu Rectus. V neděli vyhlásíme vítěze elegance a rozdáme dalších 10 pohárů a cen. A celou 3 denní soutěž zakončíme tombolou.

Více níže v pozvánce.

Sehr geehrte Motorsportfreunde und Freunde historischer Fahrzeuge Wir laden Sie sehr herzlich zum 5. Jahrgang des Sokolover Wettbewerbs Eleganz der historischen Fahrzeuge ein, verbunden mit Besichtigung der Karlsbader Region . Den Wettbewerb veranstaltet das Museum der Technik Sokolov mit des Veteran – Clubs Karlsbad in AČR / Autoclub der Tschechischen Republik / im Termin vom 28.7. – 30.7.2023 . Der Wettbewerb ist für bis Jahr 1989 hergestellte Auto – Moto Fahrzeuge bestimmt. Insgesamt können max.80 Fahrzeuge angemeldet werden.

Kommen Sie und stellen Ihren Schatz vor, durchlüften ihn und vielleicht gewinnen gerade Sie den Wettbewerb Eleganz.

Der diesjährige Wettbewerb heißt – VETERAN DES KLOSTER

Ja, in diesem Jahr haben wir eine Route und Wettbewerbe in Richtung Kloster Teplá direkt zum Prämonstratenserkloster vorbereitet. Wir werden ein schönes Foto mit dem Veteranen in der Umgebung machen, eine Tour durch das Kloster machen und ein leckeres Mittagessen im Klosterrestaurant einnehmen. Am Samstag werden wir auf dem Platz in Sokolov den Gewinner des Wettbewerbs bekannt geben und die

ersten 20 Pokale überreichen. Im Parkhotel in Sokolov werden wir 2 Abendessen und Freibier haben (21:30 – 00:00 Uhr). Am Sonntag fahren wir zur Burg Vildštejn und nach einer spannenden Burgbesichtigung essen wir dort in Form eines Rittermahls zu Mittag. Während des Essens zeigt uns die Rittergruppe des historischen Rectus-Schwertes ihren Kampf. Am Sonntag geben wir den Sieger von Elegance bekannt und verlosen weitere 10 Pokale und Sachpreise. Und wir beenden das gesamte 3-Tage-Gewinnspiel mit einer Verlosung.

Mehr dazu unten in der Einladung

Při podání přihlášky do Sokolovské soutěže elegance historických vozidel, souhlasím se zpracováním osobních údajů a také souhlasím s uveřejněním mého jména a vozidla na stránkách.
Bei der Beantragung der Sokolovská-Eleganz historischer Fahrzeuge stimme ich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu und stimme der Veröffentlichung meines Namens und Fahrzeugs auf der Website zu.

Prezenční listina 2023 / der Präsenzliste 2023

Translate »